MY LIFE & MY LOVE'S

Waktu Sekarang

About Me

MyLove

MyLove

AKIF WAZIEN

AKIF WAZIEN

AWRA WIRDANI

AWRA WIRDANI

BFF

BFF

4 Perkara Baik dan Yang Lebih Baik

Friday, 6 January 2012

Sebahagian ahli bijak pandai berkata, " Ada empat perkara yang nilainya baik, namun ada empat perkara lain yang nilainya jauh lebih baik lagi, iaitu seperti berikut" :-

1. Adanya rasa malu pada kaum lelaki adalah baik, namun yang lebih baik lagi, bila rasa malu itu ada pada kaum wanita..

2. Adil pada setiap orang itu baik, namun rasa keadilan yang dimiliki oleh pemerintah itu, jauh lebih baik..

3. Taubatnya seorang tua itu baik, namun yang lebih baik lagi, taubat daripada kaum yang muda.

4. Bermurah hatinya kaum yang kaya itu baik, namun yang lebih baik lagi adalah bermurah hati kaum fakir miskin..

1 Pe yang ull's rase...:

AzaLea said...

Suke ayat no. 3....

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Arin's Family

The Arin's Family